Μαθήματα Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης

 

Μαθήματα Νέων Ελληνικών για φοιτητές και μη στο
Πανεπιστήμιο Unitobler της Βέρνης

 

Τα μαθήματα Νέων Ελληνικών πραγματοποιούνται χάρη στη χορηγία του Ιδρύματος Σωτήρης Περτσιούνης, μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Βέρνης και είναι δωρεάν για τους φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ και μη φοιτητές μπορούν με μια Ταυτότητα Επισκέπτη να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Ένας κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα. Τα μαθήματα για το επίπεδο των Αρχαρίων ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. Πληροφορίες στο www.aal.unibe.ch