Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Βέρνης

Η Ελληνική Κοινότητα Βέρνης


Η Ελληνική Κοινότητα Βέρνης ιδρύθηκε το 1962 ως  „Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Βέρνης“.
Είχε λίγα μόνο μέλη που θέλησαν να φτιάξουν και να διατηρήσουν ένα „κομμάτι“ από την πατρίδα τους στην Ελβετία.To έτος  1972 μετονομάστηκε σε  "Ελληνική Κοινότητα Βέρνης" , όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Οι σκοποί της Ελληνικής Κοινότητας Βέρνης είναι:

α) Η διατήρηση και ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού, η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και η διατήρηση των ελληνικών ηθών, εθίμων και παραδόσεων

β) Η τέλεση της Θείας Λατρείας (Λειτουργίας) κατά το δόγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

γ) Η ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης, που θα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.

δ) Η κατά το δυνατόν βοήθεια και υποστήριξη των μελών της.

ε) Η συμπαράσταση και  ηθική βοήθεια προς τους εργαζομένους, σπουδάζοντες και παρεπιδημούντες ομοεθνείς που έχουν την ανάγκη της.

Οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο και η Ελληνική Κοινότητα Βέρνης. Την δεκαετία του `60 ήρθαν στην Ελβετία πολλοί Έλληνες προς αναζήτηση εργασίας. Οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα έχουν ενσωματωθεί καλά στην ελβετική πραγματικότητα. Το ίδιο και οι απόγονοί τους που γεννηθηκαν και μεγάλωσαν εδώ.

Κυριώς πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι οδήγησαν στο να μεταναστεύσουν στην Ελβετία λίγοι μόνο Έλληνες τα τελευταία χρόνια και κυρίως επιστήμονες.

Έτσι άλλαξε το κοινό και η σύνθεση των μελών της Ελληνικής Κοινότητας Βέρνης- καθώς και του Συμβουλίου της. Οι πατριώτες νεαροί "Secondos" (Έλληνες δεύτερης γενιάς) έχουν ισχυρή παρουσία και κίνητρο, να ακολουθήσουν, να ενστερνιστούν , να εκμοντερνίσουν και να βελτιώσουν τις ιδέες και τα ιδανικά της Κοινότητας. Προσπαθούμε να καλύψουμε νέες ανάγκες, χωρίς να παραβλέπουμε τις παλιές.

Η αρμονική συμβίωση και ο σεβασμός μεταξύ των μελών, η μεταβίβαση της γνώσης και εμπειρίας από τους παλιούς στους νέους, η συνεισφορά νέων δυνάμεων είναι στοιχεία της συνταγής επιτυχίας για την Ελληνική Κοινότητα Βέρνης στο δρόμο της προς το μέλλον.